Translate

vendredi 9 octobre 2009

Le réseau Roumanie à Bucarest pour harmoniser les conventions de stage
Avec Jean Paul Bally, chargé de mission de la DGER sur le programme Leonardo transfert "EU Mobility, nous nous sommes rendu à Bucarest début octobre pour travailler sur l'harmonisation des conventions de stages entre nos deux pays. Ce projetleonardo intègre 21 pays et permettra à terme, via le site internet http://www.european-mobility.eu/, de générer des conventions de stages (validées par chacun des pays européens au regard de la législation du travail locale) traduites dans toutes les langues. Fin du projet prévue en mai 2010.
Le ministère roumain, avec Gabriela Ciobanu (Directrice générale de l'enseignement technique roumain) et ses services, a parfaitement rempli son rôle en analysant la convention type et en précisant les spécifiés roumaines. La convention de stage type valable pour des étudiants roumains ou français sera mis en ligne d'ici la fin du mois d'octobre sur le même site.

Cu "Ioan" Paul Bally, reprezentantul oficial al OEA pe transferul Leonardo "SUA Mobilitate, am vizitat Bucureşti la începutul lunii octombrie pentru a lucra la armonizarea internship dintre ţările noastre. Projetleonardo Acesta include 21 de ţări şi va în cele din urmă, prin intermediul site-ului http://www.european-mobility.eu/, de a genera cursuri de convenţiile (validate de către fiecare ţară europeană în ceea ce priveşte legislaţia muncii locale), tradus în toate limbile. End de proiect în mai 2010.
Ministerul român cu Gabriela Ciobanu (Director General al Technical Education România) şi serviciilor sale, şi-a îndeplinit pe deplin rolul său prin analiza acord standard şi specificând română specificate. Acordul de tip internship valabil pentru studenţii români şi francezi vor fi on-line, până la sfârşitul lunii octombrie de pe acelaşi site.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire